Recompilación normativa. Consellería de Política Social | 2017

Esta publicación de carácter anual recolle as principais disposicións normativas de ámbito social publicadas ao longo de 2017 no DOGRecompilación normativa. Consellería de Política Social. 2017. ISSN 2444-9660. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2018. 31 p.
Selección das disposicións normativas máis salientables no eido das políticas sociais elaboradas por esta consellería e publicadas ao longo dun ano no Diario Oficial de Galicia (DOG). Clasificadas en cinco grandes epígrafes, danse os seguintes datos de cada rexistro: título da disposición, núm. de DOG e data de publicación e acceso á norma en formato PDF e HTML