Guía para el uso responsable de las nuevas tecnologías

03. Xuño 2021
Esta guía, coeditada pola Consellería de Política Social e a Fundación Ingada ten como obxectivo  presentar as características do trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) por facer un mal uso das novas tecnoloxías. Diéguez Rodríguez, Ana, Cambeiro Díaz, Carolina, Vilas Debén,  Natalia ; Ilustradora, Díaz Martínez, Encarnación. Guía para el uso responsable de las nuevas ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Maio, 2021

01. Xuño 2021
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en maio de 2021 Comunidades autónomas. Maio, 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General ...

Normativa de ámbito social. BOE. Maio, 2021

01. Xuño 2021
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en maio de 2021 Normativa de ámbito social. BOE. Maio, 2021 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Juzgados de Primera Instancia. Acuerdo de 28 de abril de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Maio, 2021

01. Xuño 2021
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en maio de 2021 Diario Oficial de Galicia (DOG). Maio, 2021 Presidencia da Xunta de Galicia. DECRETO 76/2021, do 5 de maio, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no ...

O verán que mereces. Acción de Verán 2021

27. Maio 2021
Baixo o lema O verán que mereces, comeza, un ano máis, a Campaña de verán de 2021 como unha iniciativa de ocio para a xuventude e como un recurso de conciliación da vida familiar e laboral. A Xunta de Galicia ofrece a posibilidade de que a xuventude galega empregue o seu tempo libre estival participando ...

Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores: Memoria 2020

20. Maio 2021
Xa se pode consultar a información estatística cos datos de 2020 sobre a execución das medidas ditadas polos xulgados de menores, nos termos establecidos na Lei orgánica 5/2000 do 12 de xaneiro. Galicia, Xunta. Consellería de Política Social. — Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade ...

Estatísticas da Consellería de Política Social. RUEPSS (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais)

08. Abril 2021
Xa se pode acceder aos datos actualizados do informe da explotación estatística do Ruepss, 2020 Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (año 2017). código IGE 25-06-03-OE05 Este informe inclúese dentro da programación estatística anual da Consellería de Política Social publicada no Decreto 227/2020, do 21 de decembro, polo que ...

Recompilación normativa, 2020. Consellería de Política Social

25. Febreiro 2021
Esta publicación de carácter anual recolle as principais disposicións normativas de ámbito social publicadas ao longo de 2020 no DOG Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2019. ISSN 2444-9660. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2020. 35 p. Selección das disposicións normativas ...

Estudo sobre senfogarismo feminino e violencia de xénero en Galicia

01. Febreiro 2021
A realización dun estudo sobre o senfogarismo feminino e violencia de xénero en Galicia é unha das medidas previstas no Plan de Persoas sen Fogar de Galicia 2019-2023. Para levalo a cabo, a Xunta de Galicia contou coa colaboración do equipo de investigación da Universidad de Santiago de Compostela. Aguayo Lorenzo, Eva… [et al.]. – Estudo ...