Consellería de Política Social. Memoria, 2016

Xa se pode acceder á Memoria da Consellería de Política Social do 2016. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en PDF de 2016 e de anos anteriores

Galicia, Xunta. Consellería de Política Social. Memoria 2016. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, 2017. ISSN 2529-9875, 243 p.

Memoria que con carácter anual edita a Consellería de Política Social, coas súas actuacións máis salientables no ano en curso. A publicación estrutúrase en tantos capítulos como ámbitos de actuación abrangue, agás o primeiro capítulo, no que se analizan temas de carácter máis transversal, como a estrutura orgánica, información demográfica, recursos, publicacións e estatísticas etc.

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_cps_2016.pdf

Para a consulta da memoria de 2015 pinche neste enlace:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_cps_2015.pdf

Para a consulta das memorias de anos anteriores (de 2008 a 2104) pinche no seguinte enlace:

http://emprego.ceei.xunta.gal/publicacions-recursos?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_7mMF&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_7mMF_content=%2Fopencms%2FTraballo%2FContidos%2FPublicacions%2Fpublicacion_0002.html&activo2=sop4&titulo=memoria