Deducciones fiscales reembolsables. Una revisión internacional

27. Maio 2019 Alertas

Esta revisión ten por obxecto describir o funcionamento dos sistemas de créditos ou deducións fiscais reembolsables existentes en Europa, América e Oceanía, e identificar os seus efectos en termos de redución da pobreza, inclusión laboral ou mellora do benestar da poboación.


SIIS-Centro de Documentación y Estudios, Deducciones fiscales reembolsables. Una revisión internacional. Pamplona, Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, 2019, 43 p.

As políticas sociais de boa parte dos países occidentais asisten nos últimos anos a un proceso de fiscalización, de tal forma que boa parte das prestacións económicas que anteriormente se xestionaban desde a Seguridade Social ou os sistemas de asistencia social en forma de prestación directa, canalízanse agora mediante deducións ou desgravacións fiscais ( McCabe, 2018; Ferrarini, Nelson e Höög, 2013; Avram, 2018). Esta revisión ten por obxectivo describir o funcionamento dos sistemas de créditos ou deducións fiscais reembolsables existentes en Europa, América e Oceanía, e identificar os seus efectos en termos de redución da pobreza, inclusión laboral ou mellora do benestar da poboación. No que se refire aos modelos analizados, descríbense os existentes en Reino Unido, Francia, Eslovaquia, Austria, España, Alemaña, Italia, Bélxica, Estados Unidos, Canadá, República Checa e Nova Zelandia. Deixáronse fóra da análise numerosa sistemas de deducións e desgravacións existentes noutros países, e tamén orientados ás familias ou aos traballadores de baixos salarios, debido ao seu carácter non reembolsable.