Estatística de Familias Numerosas, 2016

Ofrecemos a continuación un enlace á estatística de familias numerosas elaborada pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica cos datos actualizados de 2016 en galego e castelán. Tamén se poden consultar os datos recompilados desde 2009

 Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Estatística de familias numerosas, 2016. Santiago de Compostela ;  Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2017. 28 p. ISSN: 1139-4420

Operación estatística extraída da información facilitada polas propias persoas interesadas sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano 2016. Informa tamén sobre a normativa aplicable e os requisitos que se deberán cumprir para o recoñecemento da condición de familia numerosa.

Estatística de familias numerosas (Ficha estatística 21-201)

https://libraria.xunta.gal/gl/estatistica-de-familias-numerosas-2016 (Galego)

https://libraria.xunta.gal/gl/estadistica-de-familias-numerosas-2016 (Castelán)

 

Anos anteriores