Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 177 (2022)

10. Febreiro 2022
Presentamos o número 177 da Reis, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, de periodicidade trimestral e editada polo Centro de Investigacións Sociolóxicas. Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 177 (2022).  ISSN: 0210-5233, Inicio: 1978- . Periodicidade trimestral. Madrid  : Centro de Investigacións Sociolóxicas., 180 p. A Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) é unha publicación trimestral do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS),  Comezou ...

Papers. Revista de Sociologia. Abril-junio 2019, vol. 104, núm. 3

16. Setembro 2019
Presentamos o último número de Papers. Revista de Sociologia, de periodicidade cuadrimestral editada pola Universidade Autònoma de Barcelona Papers. Revista de Sociologia. Abril-junio 2019, vol. 104, núm. 3, p. 375-600. ISSN 2013-9004 (digital), ISSN 0210-2862 (paper). https://papers.uab.cat Papers. Revista de Sociologia ( ISSN 2013-9004) é unha publicación en formato electrónico do Departamento de Socioloxía da ...