Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2018

04. Abril 2019 Alertas

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade publica anualmente esta “Guía de Axudas Sociais e Servizos para as Familias”, cuxo obxectivo é facilitar información ás persoas que teñen responsabilidades familiares sobre as prestacións, beneficios e servizos que teñen á súa disposición no ámbito da Administración Xeral do Estado


O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade publica anualmente esta “Guía de Axudas Sociais e Servizos para as Familias”, cuxo obxectivo é facilitar información ás persoas que teñen responsabilidades familiares sobre as prestacións, beneficios e servizos que teñen á súa disposición no ámbito da Administración Xeral do Estado. Nesta edición, actualizada para o ano 2018, recóllense principalmente as axudas establecidas nos ámbitos de seguridade social, emprego, fiscalidade, servizos sociais, educación, vivenda, entre outros; e facilítanse os enderezos e ligazóns dos organismos autonómicos competentes nestas materias e de entidades sociais que traballan no ámbito de familias, de modo que os cidadáns e cidadás poidan ampliar a información sobre as axudas existentes na súa Cidade ou Comunidade Autónoma.

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/guiaayudasfamilias.pdf