Análisis comparativo de leyes de servicios sociales vigentes en las Comunidades Autónomas

08. Abril 2019 Alertas, Normativa

Este documento, elaborado por Siis, parte dun dossier relacionado co proceso de participación e debate sobre o documento de bases para unha nova Lei de servizos sociais no Principado de Asturias


SIIS-Centro de Documentación y Estudios, Análisis comparativo de leyes de servicios sociales vigentes en las Comunidades Autónomas. Serie: Normativa y Procedimientos, Oviedo, Consejería de Servicios y Derechos Sociales, Gobierno del Principado de Asturias, 2017, 140 p.

Esta análise comparativa de leis de Servizos Sociais vixentes nas Comunidades Autónomas ten por finalidade ofrecer á Consellería de Servizos e Dereitos Sociais do Goberno do Principado de Asturias elementos de referencia e de contraste susceptibles de contribuír ao proceso de reflexión e debate que se atopa en curso na actualidade na devandita Consellería con vistas á elaboración e aprobación dunha nova Lei de servizos sociais.

O dossier componse de tres documentos, cuxa lectura conxunta recomendamos, e que son: 1. Documento de bases para unha nova Lei de Servizos Sociais no Principado de Asturias 2. Análise comparativa de Leis de Servizos Sociais vixentes nas comunidades autónomas 3. Estudo sobre a situación dos servizos sociais xerais no Principado de Asturias.

https://www.siis.net/documentos/ficha/540792.pdf