III Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Principado de Asturias 2020-2023

07. Marzo 2022 Alertas

O Principado de Asturias elabora este instrumento de planificación imprescindible para que a acción de goberno contribúa a consolidar os dereitos de cidadanía das mulleres.


III Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Principado de Asturias 2020-2023. Oviedo, Goberno do Principado de Asturias, 2021, 63 p

O III Plan Estratéxico de Igualdade entre Mujeres e Homes do Principado de Asturias 2020-2023 é un instrumento de planificación imprescindible para que a acción de goberno contribúa a consolidar os dereitos de cidadanía das mulleres. Aínda que a súa elaboración é unha das obrigas que recolle a Lei 2/2011, do 11 de marzo, para a Igualdade de Mujeres e Homes e a Erradicación da Violencia de Xénero, o feito de que exista unha axenda destas características posibilita que as políticas de igualdade sexan froito dun traballo reflexivo e participativo tanto do conxunto do Goberno como da sociedade civil e ademais preséntanse como un compromiso que atravesa o conxunto da política pública nesta XI Lexislatura.

Este plan non é alleo ao momento excepcional que, como consecuencia da crise económica, social e sanitaria xerada pola situación de pandemia, estamos a vivir en todo o mundo. De feito, esta realidade está a intensificar aínda máis as desigualdades entre mulleres e homes e aumentando todas as brechas polo que fai, se cabe, máis urxente unha intervención que, como esta, sexa contundente, estea adaptada ás singularidades do Principado e teña obxectivos concretos e ben definidos, que acheguen valor e incidan nas principais discriminacións que enfrontan as mulleres en Asturias.

https://iam.asturias.es/documents/269132/370594/2021+06+20+Plan+Estrategico+de+Igualdad.pdf/f69154ae-b991-7b79-5278-d8d5f9e79abf