Los efectos redistributivos de las políticas familiares

21. Abril 2020 Alertas

Os autores deste documento editado polo Observatorio Social A Caixa infórmanos sobre o nivel de protección das políticas familiares e o impacto que ten este nivel de protección sobre a vulnerabilidade económica dos fogares con nenos


Cantó, Olga y Sobas, Andrea. Los efectos redistributivos de las políticas familiares. Palma  : Fundación “La Caixa”, Observatorio Social de la “Caixa”, 2020. 15 p. (Colección Informes sobre economía redistributiva). ISBN: 978-84-9900-270-5

España é un dos países con taxas de risco de pobreza infantil máis altas de Europa. As dúas principais características do noso sistema de prestacións e impostos son o considerable peso redistributivo das pensións e o pouco peso orzamentario das desgravacións fiscais e as prestacións de carácter familiar.
Noutros países europeos existen todo tipo de políticas que promoven a cohesión social e reducen o risco de pobreza das familias con menores dependentes, exemplo diso é que a prestación universal por fillo está vixente hoxe en 17 dos 28 países da Unión Europea. Utilizando métodos de avaliación económica medimos a eficacia, a eficiencia e o custo orzamentario de poñer en marcha distintas políticas públicas que poderían. Os resultados apuntan a que melloras da actual política ata unha contía de, polo menos, uns 100 euros mensuais ou a implantación dunha prestación universal de similar contía serían moi eficaces para a redución do risco de pobreza infantil.

https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/232266/CantoSobas_PoliticasFamiliares_CAST_C.pdf/d8555215-f40b-e331-7ca3-32cd62d549cb