Los servicios sociales ante la pandemia: Los aprendizajes de la pandemia. Informe final.

15. Outubro 2021 Alertas

O último informe do Monitor de Impacto da Covid-19 sobre os Servizos Sociais analiza o papel protagonista do traballo social para facer fronte á crise económica, social e sanitaria que supuxo a pandemia.


Monitor de Impacto de la Covid-19 sobre los Servicios Sociales, Los servicios sociales ante la pandemia: Los aprendizajes de la pandemia. Informe final. Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2021, 151 p.

Neste último informe do Monitor de Impacto da Covid-19 sobre os Servizos Sociais as investigadoras conclúen na necesidade de realizar unha reflexión profunda sobre o papel do traballo social, de maneira que se reforce o seu rol ante a crise económica, social e sanitaria que supuxo a pandemia. Tamén manifestan que “as reunións en liña, a atención telefónica, as intervencións telemáticas pasaron a ser unha realidade neste contexto, pero iso si, en ningún caso son vividas como unha opción equiparable á atención directa e presencial”.

https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/567692?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=e4ef8ac5ef-boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-e4ef8ac5ef-315103205