Mujeres y hombres en España 2021

06. Abril 2022 Alertas

A finalidade desta publicación é ofrecer, desde unha perspectiva de xénero, unha selección dos indicadores máis relevantes no momento actual que permitan analizar a situación de homes e mulleres, en determinadas áreas sociais e económicas como educación, emprego, salarios e inclusión social, saúde, ciencia e tecnoloxía, etc.


Instituto Nacional de Estadística, Mujeres y hombres en España 2021. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2022, 397 p. NIPO web; 096-20-018-4
ISSN web: 2255-0402.

https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/573108?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=bd66acd0eb-boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-bd66acd0eb-315103205