Mujeres y Servicios Sociales

09. Abril 2019 Alertas

A Consellería de Servizos e Dereitos Sociais do Principado de Asturias edita o terceiro número de InfoObservass. Está dedicado a realizar un esforzo por reflexionar acerca de cal foi o papel da muller no ámbito de acción dos Servizos Sociais.


Begoña López González, Begoña ; Bernardo Suárez, Ana ; Bermúdez Álvarez, Luis Miguel. — Mujeres y Servicios Sociales. — [Oviedo] : Consellería de Servizos y Dereitos Sociais, Dirección Xeral de Planificación, Ordenación e Innovación Social, 2019. — 34 p. — (InfoObservass ; 3) (Dossier temático CDSSA ; 4)

https://observass.com/wp-content/uploads/2019/04/InfoObservASS-MUJERES-Y-SERVICIOS-SOCIALES-1.pdf 

https://observass.com/wp-content/uploads/2019/04/ANEXO-ESTADISTICO-INOBSERVASS-N3.xls

O terceiro número de InfoObservass é un tributo á conmemoración do Día Internacional da Muller que se celebra cada 8 de marzo, despois de que así o instituyese en 1975 a Asemblea Xeral de Nacións Unidas.

Neste estudo téntase avogar pola igualdade de xénero e o encadramento das mulleres, en especial nas esferas relativas aos sistemas de protección social e o acceso aos servizos públicos. Como complemento a esta análise estatística, o monográfico acompáñase dun dossier documental que ofrece unha selección da información máis relevante contorno ao tema. Este dossier foi elaborado polo Centro de Documentación de Servizos Sociais de Asturias ( CDSSA) ao que acompaña un anexo estatístico. O informe estrutúrase nunha:

– Análise da demanda de servizos e prestacións do Sistema de Servizos Sociais por parte das mulleres e cales son as claves que permiten entender a súa presenza nos mesmos.

– Reflexión achega do papel tradicional da muller como coidadora informal e formal, unha vez que se consolidou a feminización do sector profesional do coidado.