Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en Lectura Fácil.

17. Abril 2019 Alertas

O Real Padroado de Discapacidade adapta a lectura fácil a Ley xeral de dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social


Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en Lectura Fácil. Madrid, Real Padroado sobre Discapacidade, 2018, 56 p.

Nova edición en lectura fácil da ‘Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social’ editada polo Real Padroado sobre Discapacidade. O obxectivo da publicación é que as persoas con discapacidade intelectual coñezan mellor os seus dereitos en temas que lles afectan moi directamente, como son: as prestacións sociais e económicas, a protección da saúde, a atención integral, a educación, a autonomía, o dereito ao traballo, a protección social ou a participación nos distintos aspectos da vida da comunidade.

https://www.siis.net/documentos/ficha/539412.pdf