Recompilación normativa 2022. Consellería de Política Social e Xuventude

Selección das disposicións normativas máis salientables no ámbito das políticas sociais elaboradas por esta consellería e publicadas ao longo do ano 2022 no Diario Oficial de Galicia (DOG). Clasificadas en cinco grandes epígrafes, danse os seguintes datos de cada rexistro: título da disposición, número do DOG e data de publicación e acceso á norma en formato PDF e HTML. Así mesmo, no rexistro de cada disposición poden aparecer todas aquelas disposicións relacionadas con ese rexistro: extracto, modificación, corrección de erros ou posibles resolucións (de requirimento, ampliación do prazo, incremento de crédito, adxudicación etc.).

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/recompilacion_cpsx_2022.pdf

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/publicacions/recompilacion-normativa-2022

 


Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará