Zerbitzuan. Revista de Servicios Sociales, nº 74 (Mayo, 2021)

28. Maio 2021 Alertas

Vén de publicarse o nº 74 da Revista Zerbitzuan, revista especializada na  análise dos servizos e as políticas de benestar social.


Zerbitzuan

Revista de Servicios Sociales (ISSN: 1134-7147, doi: 10.5569/1134-7147). Ed. en castelán e euskera

Zerbitzuan é unha revista científica dedicada ás políticas de benestar social. Diríxese a todos os axentes involucrados neste ámbito —profesionais, responsables institucionais, investigadores/ as, voluntariado e usuarios/ as— e ten como obxectivo contribuír ao debate sobre a mellora das políticas e os servizos sociais. A súa periodicidade é cuadrimestral e edítase tanto en papel como en formato electrónico. Promovida pola Viceconsellería de Asuntos Sociais do Gobeerno Vasco, a revista está elaborada polo SIIS Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía Careaga e edítase a través do Servizo Central de Publicacións do Gobierno Vasco.

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Z74.pdf