O verán que mereces. Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade, 2021

A Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade organiza dentro da Campaña O verán que mereces, campamentos específicos para persoas con discapacidade.


Co obxectivo de que a inclusión social sexa unha realidade ao tempo que se favorece a interacción e a convivencia entre toda a mocidade, as mozas e mozos galegos con discapacidade, en función das limitacións que presenten, poderán decidir sobre a modalidade de participación á que desexan optar polo procedemento xeral ou polo procedemento das prazas reservadas de inclusión.

Como documentos divulgativos da campaña publicáronse nas versións galega e castelán:

2 carteis, 2 folletos e outros dous en versión de lectura fácil

Cómpre lembrar que tamén existe a posibilidade de optar pola convocatoria de campamentos específicos para persoas con discapacidade da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, cuxa información se pode consultar en:

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-programas/campamentos-de-veran-especificos-para-persoas-con-discapacidade-2021