Código de la Discapacidad (edición actualizada a 4 de xullo de 2017)

10. Novembro 2017 Alertas, Normativa

O Centro de Documentación Siis infórmanos desta coedición elaborada polo Consello Xeral do Poder Xudicial e a Axencia Estatal  do Boletín Oficial del Estado actualizada ata xullo de 2017 sobre toda a normativa nacional e internacional, relacionada coa discapacidade.


Consejo General del Poder Judicial, Código de la Discapacidad (edición actualizada a 4 de julio de 2017). Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2017, 1535 p. NIPO (PDF): (BOE) 007-15-127-5. ISBN: 978-84-340-2246-1. Depósito Legal: M-29536-2015

O Código da Discapacidade é un compendio de toda a lexislación española relativa a discapacidade que existe na actualidade. Nel inclúense 146 normas legais, das cales 17 recóllense na súa totalidade, e 129 de forma fraccionada, o que converte esta obra nun instrumento moi eficaz para divulgar toda a normativa, nacional e internacional, relacionada coa discapacidade. Editado polo Boletín Oficial do Estado, coa súa publicación preténdese facilitar a procura das normas xurídicas relacionadas coa discapacidade, e facelo mediante un texto facilmente accesible, en permanente actualización, e que poida ser consultado non só polos especialistas xurídicos senón por calquera persoa interesada na materia.

http://www.siis.net/es/documentacion/ver-seleccion-novedad/527998/?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=364df4be67-boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-364df4be67-315103205