Cómo implementar la teleintervención en la atención temprana

15. Abril 2021 Alertas

Este documento ten como obxectivo orientar os e as profesionais da atención temperá sobre como implantar a teleintervención, como unha nova modalidade de traballo que permite realizar as súas sesións mediante o uso de tecnoloxías da comunicación.


Plena Inclusión, Cómo implementar la teleintervención en la atención temprana. Madrid, Plena Inclusión , 2020, 73 p

Este documento, elaborado por Plena Inclusión España e a súa rede de atención temperá, ten como obxectivo orientar os e as profesionais da atención temperá sobre como implantar a teleintervención, como unha nova modalidade de traballo que permite realizar as súas sesións mediante o uso de tecnoloxías da comunicación.
O traballo parte da revisión da literatura publicada sobre o tema na última década e de experiencias previas de sesións telemáticas que están a ser implementadas en diferentes países. Exponse a teleintervención como unha práctica aliñada cos principios crave da atención temperá, expoñendo os seus beneficios e tamén os retos que implica. Así mesmo, mostra os requirimentos, fases e aspectos a ter en consideración para a súa posta en práctica. Conta tamén cun capítulo sobre a participación da familia e como o uso do coaching pode ser de utilidade para que desenvolvan novas estratexias e reforcen as habilidades adquiridas, permitindo deste xeito mellorar as súas competencias na crianza dos seus fillos e fillas. Para finalizar, esbózanse algunhas pautas sobre como elaborar un plan que permita avaliar os resultados obtidos.

https://www.siis.net/documentos/ficha/550697.pdf