Consellería de Política Social. Memoria, 2015

Vén de publicarse a Memoria da Consellería de Política Social. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en pdf


memoria_cps_2015 1Consellería de Política Social. Memoria | 2015

https://libraria.xunta.gal/gl/conselleria-de-politica-social-memoria-2015

Entidad: Galicia. Xunta. Consellería de Política Social
Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2016. Edición:  1ª. Lingua: Galego. Ilustracións cor. Tapa branda. 223 páx. ; 28x21cm
Memoria que con carácter anual edita a Consellería de Política Social, coas súas actuacións máis salientables no ano en curso. A publicación estrutúrase en tantos capítulos coma ámbitos de actuación abrangue, agás o primeiro capítulo, no que se analizan temas de carácter máis transversal, como a estrutura orgánica, información demográfica, recursos, publicacións e estatísticas etc.
Para a consulta das memorias de anos anteriores (de 2008 a 2104) pinche no seguinte enlace: