Diseño Universal y Aprendizaje Accesible. Modelo DUA-A

21. Abril 2022 Alertas

Guía que pretende facilitar a implementación dos principios do deseño universal nos procesos de aprendizaxe, a través de prácticas contrastadas


Villaescusa, M. I. (coord.), Diseño Universal y Aprendizaje Accesible. Modelo DUA-A. Valencia, Conselleria d’Educació Cultura i Esport, Generalitat Valenciana, 2022, 195 p.

Guía elaborada polo CEFIRE (centros de formación, innovación e recursos educativos da Comunidade Valenciana) específico de educación inclusiva para facilitar a implementación dos principios do deseño universal nos procesos de aprendizaxe, a través de prácticas contrastadas. Presenta unha fundamentación teórica xunto con multitude de estratexias prácticas e ferramentas co fin de orientar na identificación de barreiras e na creación de contextos de aprendizaxe accesible.

https://www.siis.net/documentos/ficha/571905.pdf