Retos de futuro en el cuidado del desarrollo infantil

06. Abril 2022 Alertas

O obxectivo desta publicación da  Federación Española de Asociacións de Profesionais de Atención Temperá-GAT é aproximarse aos problemas actuais da primeira infancia e comprender as súas necesidades.


Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana-GAT, Retos de futuro en el cuidado del desarrollo infantil. Barcelona, Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana-GAT, 2022, 142 p.

O obxectivo desta publicación é aproximarse aos problemas actuais da primeira infancia, comprender as súas necesidades e, no marco da Convención dos Dereitos do Neno ( CDN) e as recomendacións da OMS e UNICEF, tratar de articular unha resposta común, transversal, integral e coherente fronte ás situacións de adversidade que condicionan ou limitan o seu desenvolvemento persoal, a súa socialización e as súas oportunidades de vida. Pretende reflectir as novas morbilidades que ameazan a crianza e o desenvolvemento infantil no noso país, e ofrécense claves para afrontalas. O GAT leva anos traballando polo consenso e o acordo de todos os sectores implicados na mellora das políticas de infancia e especificamente da infancia que sofre situacións de adversidade que obstaculizan, condicionan ou limitan o seu desenvolvemento persoal, a súa socialización e as súas oportunidades de vida.

http://gat-atenciontemprana.org/wp-content/uploads/2022/02/Retos-de-futuro.pdf