Estudio sobre pobreza juvenil

20. Maio 2019 Alertas

O Consello da Mocidade de España ( CJE) profunda nas causas e consecuencias da pobreza xuvenil co fin de socializar o problema e propoñer retos para a súa superación


inPACTOS, Estudio sobre pobreza juvenil. Madrid, Consello da Mocidade de España, 2018, 91 p.

O Consello da Mocidade de España ( CJE) quixo seguir profundando nas causas e consecuencias da pobreza xuvenil co fin de socializar o problema e propoñer retos para a súa superación. Precariedade, exclusión social e pobreza son marcas sociais que permean a mocidade española; un proceso agudizado pola pasada crise. A mocidade presenta un alto risco social que debe ser tido moi en conta se queremos unha sociedade sustentable. Con este traballo, preténdese diagnosticar o fenómeno da pobreza xuvenil identificando as súas principais causas. Para iso, avalíase, desde unha análise cuantitativa, o impacto que a crise tivo neste colectivo. Preténdese que o estudo proporcione ás organizacións sociais e institucións unha ferramenta útil para a formulación de propostas e medidas sobre políticas públicas.