II. Manual de procedimiento en el marco de la Protección Infantil en la Comunidad Foral de Navarra.

08. Xullo 2019 Alertas

Documento que achega novos elementos para a construción dunha linguaxe común na prevención, promoción e protección á infancia e adolescencia


Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, II. Manual de procedimiento en el marco de la Protección Infantil en la Comunidad Foral de Navarra. Pamplona, Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, 2019, 545 p.

A Lei Foral 15/2005 do 5 de Decembro, de Promoción, Atención e Protección á Infancia e á Adolescencia, ten como finalidade asegurar a atención integral ás persoas menores de idade no ámbito da Comunidade Foral de Navarra, establecendo no marco xurídico de protección do/a menor, as medidas e actuacións administrativas de prevención, promoción e protección, garantindo en todos os casos o exercicio dos dereitos da infancia e a defensa dos seus intereses, así como o seu desenvolvemento integral nos diferentes ámbitos de convivencia. En coherencia, con todo iso, este documento responde á necesidade de levar a cabo no marco das actuacións expostas no II Plan de Apoio á Infancia, Adolescencia e Familia de Navarra, unha nova ferramenta de valoración que avance no camiño marcado no seu día, polo “Manual de Intervención en Situacións de Desprotección Infantil na Comunidade Foral de Navarra” (2003)

https://www.siis.net/es/documentacion/ver-seleccion-novedad/542543/?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=079d01079e-boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-079d01079e-315103205