Informe anual 2018 Fundación Secretariado Gitano

30. Outubro 2018 Alertas

Informe anual da Fundación Secretariado Gitano no que se denuncia a discriminación da comunidade xitana.


Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación (coord.), Discriminación y comunidad gitana. Informe anual FSG 2018. A fondo: Análisis de la discriminación interseccional, con especial atención a las mujeres gitanas.. Serie: Cuadernos Técnicos n. 124, Madrid, Fundación Secretariado Gitano, 2018, 162 p.

Un ano máis a Fundación Secretariado Xitano ( FSG), presenta o seu XIV Informe sobre Discriminación e Comunidade Xitana. Cumpre catorce anos na realización desta publicación cuxo obxectivo principal é continuar visibilizando e denunciando a discriminación que lamentablemente continúa padecendo a comunidade xitana. O informe relata 232 casos de discriminación nos que se asistiron a 278 persoas, analiza de forma especializada un tema central, a discriminación interseccional, etc. cunha especial atención á situación das mulleres xitanas, e inclúe avances e boas prácticas nesta materia.

https://www.siis.net/es/documentacion/ver-seleccion-novedad/537089/?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=5970915482-boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-5970915482-315103205