Informe Juventud en España 2020

22. Marzo 2021 Alertas

Un ano máis o Instituto da Mocidade ( Inxuve) preséntanos o Informe do ano 2020 cuxo obxectivo é presentar unha radiografía xeral da situación das e dos mozos españois tendo en conta a súa enorme heteroxeneidade.


Simón, P., et al., Informe Juventud en España 2020. Madrid, Instituto da Xuventude, 2021, 464 p.

É importante contar con datos fiables e representativos que nos axuden a facer un correcto diagnóstico para poder expor solucións. O deseño de políticas públicas de mocidade debe estar baseado na realidade xuvenil e esa é a intención do Informe Mocidade en España 2020, cuxo obxectivo é presentar unha radiografía xeral da situación das e os mozos españois tendo en conta a súa enorme heteroxeneidade. É por iso que se preguntou pola situación da educación, do emprego, da emancipación, polos seus intereses e actitudes con respecto ao lecer, á sexualidade, á igualdade de xénero e ao cambio climático. As conclusións obtidas ratifican as consecuencias da “década perdida” e, por tanto, nos impelen a deixar atrás a austeridade para pasar, de forma decidida, a unha nova fase de investimento material, cultural e social, en favor da nosa mocidade. A necesidade desta folla de ruta viuse validada polo impacto da pandemia, facendo aínda máis urxente empezar a camiñar cara a esa transformación produtiva e laboral que debe servir para crear empregos de calidade, verdes, dixitais e inclusivos, para apostar polo talento emprendedor comprometido e pola ciencia e a tecnoloxía como alicerces estratéxicos para facer fronte aos desafíos actuais. .