La biblioterapia en un grupo de mujeres en situación de violencia. Fundamentos conceptuales y balance de intervención

27. Xullo 2021 Alertas

Presentamos este artigo recentemente publicado en Liminar: estudios sociales y humanísticos sobre a intervención emocional de bienestar producida pola lectura de textos literarios en mulleres que sufriron violencia de xénero.


La biblioterapia en un grupo de mujeres en situación de violencia : Fundamentos conceptuales y balance de intervención / Moreno Morales, Magda Ivette ; Ávila Landa, Homero

Localización: Liminar: estudios sociales y humanísticos, ISSN 1665-8027, ISSN-e 2007-8900, Vol. 19, Nº. 2, 2021, págs. 214-227

Idioma: español

Títulos paralelos: Bibliotherapy in a Group of Women in Situations of Violence: Conceptual Foundations and Evaluation of an Intervention

  • Resumo: Neste artigo preséntanse a fundamentación e os resultados obtidos nunha intervención educativo-terapéutica realizada cun grupo de vinte mulleres en situación de violencia. O obxectivo consistiu en favorecer o benestar emocional por medio da lectura de obras literarias seleccionadas para o tratamento de temas afíns á situación das participantes. Utilizouse o enfoque biblioterapéutico, o cal asume que a lectura ten propiedades sanadoras. Os principais resultados mostran que a intervención produciu un incremento no interese por continuar lendo de forma individual e colectiva en espazos como o experimentado. As participantes mostraron disposición para interpretar e relacionar os textos literarios coas súas experiencias de vida.