La garantía juvenil como solución a la exclusión social de los jóvenes

20. Xuño 2018 Alertas

Ofrecemos este estudo sobre as políticas de intervención da Unión Europea para paliar o desemprego xuvenil. Céntrase no caso de España analizando o Sistema nacional de garantía xuvenil.


González, F.A., Rubio, A., La garantía juvenil como solución a la exclusión social de los jóvenes. Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales , n. 36, 2017, p. 113-139. 

A través deste estudo ponse de manifesto a necesidade de intervención fronte a un problema de importantes repercusións tanto colectivas como individuais: o desemprego xuvenil. Para iso, realízase un percorrido polas actuacións que, a través de Organismos Internacionais, tentaron poñer freo á situación laboral deste colectivo. De maneira especial céntrase nas políticas desenvolvidas pola Unión Europea e España. Concretamente, no caso español, analízase o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Finalmente, dedícase un espazo para reflectir uns puntos débiles e conclusións dirixidas a reflexionar para futuras intervencións 

https://www.siis.net/documentos/ficha/534035.pdf