La inclusión de las TIC en la educación de personas con discapacidad : relatos de experiencias

11. Maio 2021 Alertas

Este texto ofrece á comunidade educativa varias experiencias relacionadas co uso das tecnoloxías de información e comunicación como recurso de apoio na educación de estudantes con discapacidade.


Miriam Gallegos, N. (2018). La inclusión de las TIC en la educación de personas con discapacidad : relatos de experiencias. SciELO Books – Editorial Abya-Yala, 2018

“As TIC constitúen un punto de partida e en moitas ocasións supoñerán a diferenza entre a exclusión e a inclusión. Desde esta perspectiva, se non utilizamos tecnoloxías inclusivas nas aulas, é probable que esteamos a contribuír á devandita exclusión” (Soto, 2013, p. 14). Este texto ofrece á comunidade educativa varias experiencias relacionadas co uso das tecnoloxías de información e comunicación como recurso de apoio na educación de estudantes con discapacidade, experiencias que xorden como, resultado do proxecto de investigación denominado “Estudo da Aplicabilidade do Enfoque Ecolóxico Funcional na Educación de Estudantes con Discapacidade no Ecuador”, executado polo Grupo de Investigación de Educación Inclusiva ( GEI) da Universidade Politécnica Salesiana do Ecuador entre xaneiro de 2016 e xuño de 2017. O mencionado proxecto desenvolveuse no marco do curso de formación continua de “Deseño Curricular desde unha perspectiva ecolóxica funcional”, auspiciado por CBM Internacional no que participaron docentes e directivos de institucións educativas de todo o país que brindaron a súa achega ao proxecto como informantes directos e recollendo información que permitiu a análise do estado da situación educativa dos estudantes con discapacidade no país.

http://books.scielo.org/id/96y5f