La inversión social por comunidades. Sanidad, educación y servicios sociales. Cien gráficos, tablas y mapas para representar los presupuestos de las políticas sociales en España y por Comunidades Autónomas

04. Outubro 2021 Alertas

Este documento informa sobre o investimento e a repartición do orzamento en políticas sociais en España e nas comunidades autónomas en 2020, ano da pandemia


Revilla, Á., et al., La inversión social por comunidades. Sanidad, educación y servicios sociales. Cien gráficos, tablas y mapas para representar los presupuestos de las políticas sociales en España y por Comunidades Autónomas. Málaga, Asociación Estatal de Directoras e Xerentes en Servizos Sociais, 2021, 83 p.

En 2020, a porcentaxe do orzamento destinado aos servizos esenciais diminuíu un 2% con respecto a 2019. Aínda que en cifras absolutas, o investimento en políticas sociais só creceu o 4,81% respecto ao ano anterior (Só un 1,35% máis que a media de incremento nos últimos 5 anos). 5.681 millóns de euros é o incremento que rexistraron en 2020 as políticas sociais xestionadas polas Comunidades Autónomas (sanidade, educación e servizos sociais) respecto ao ano anterior.

https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2021/09/Estudio-de-presupuestos-definitivo-con-portada.pdf