Las consecuencias psicológicas de la Covid-19 y el confinamiento. Informe de investigación

05. Xuño 2020 Alertas

O confinamento no fogar é unha situación sen precedentes recentes no noso país, e é previsible que teña un importante impacto no benestar físico e psicolóxico.


Balluerka, N., et al., Las consecuencias psicológicas de la Covid-19 y el confinamiento. Informe de investigación. Bilbao, Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, 2020, 210 p.

O confinamento no fogar é unha situación sen precedentes recentes no noso país, e é previsible que teña un importante impacto no benestar físico e psicolóxico. A paralización da actividade económica, o peche de centros educativos e o confinamento de toda a poboación durante semanas supuxo unha situación extraordinaria e con múltiples estímulos xeradores de tensións. A pandemia provocou un aumento da sensación de incertidume nun 76% da poboación mentres que o 43% experimentou sentimentos depresivos, que foron maiores nas mulleres, entre quen pasou o confinamento sós ou aqueles que perderon o seu traballo, xunto aos grupos de menor idade. Estas son algunhas das conclusións dunha investigación liderada pola UPV/ EHU na que participaron tamén expertos da Universidade de Barcelona, a Universidade de Murcia, a Universidade Miguel Hernández, a Universidade de Granada e a UNED/UNED.

https://www.siis.net/documentos/ficha/551534.pdf