Manual técnico de accesibilidad en municipios

14. Xaneiro 2020 Alertas

Manual de consulta e traballo que resolve cuestións técnicas e axuda a interpretar as esixencias normativas en materia de accesibilidade que se atopan vixentes no noso país.


Hernández, J., et al., Manual técnico de accesibilidad en municipios. Madrid, Fundación Once, Fundación ACS, 2019, 462 p.

O Manual Técnico de Accesibilidade en Municipios trátase da actualización do Manual de Accesibilidade para Técnicos Municipais editado pola Fundación ONCE e a Fundación ACS en 2011. Trátase dun manual de consulta e traballo que resolve cuestións técnicas e axuda a interpretar de maneira clara e con exemplos variados, as esixencias normativas en materia de accesibilidade que se atopan vixentes no noso país, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Ese foi o xerme co que naceu este manual en 2011, e desde a Fundación ONCE, a Fundación ACS e o Real Padroado sobre Discapacidade entendiamos que era o momento de actualizar os seus contidos , dados os novos cambios en materia de desenvolvemento urbano “intelixente”, os avances tecnolóxicos aparellados á vida e uso da cidade ou o traballo que vén desenvolvendo en materia de adecuación das condicións de accesibilidade das cidades.

https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/coleccion-accesibilidad/manual-tecnico-de-accesibilidad-en