Programa Benestar en balnearios, 2018

No DOG nº. 74,  do 17 de abril, publícase a nova edición, 2018, para participar no programa de Benestar en balnearios

(https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180417/AnuncioG0425-110418-0006_gl.html )


Toda a información relativa a solicitudes, prazos de presentación etc. pode atoparse nos seguintes documentos:

Folleto informativo:

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/programa_balnearios_2018_GAL.pdf

Anexo IV: información sobre os establecementos termais nos que se ofertan as prazas, datas nas que se van levar a cabo as quendas, prezo por praza,

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/Anexo_IV_CAS.pdf

Cartel: http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/cartel_balnearios_2018_GAL.pd

Formulario de solicitud: http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/Anexo_formateado_BS607A-G.pdf