Protagonistas y espectadores. Una mirada longitudinal sobre la juventud española

13. Novembro 2019 Alertas

Publicación sobre como a xente nova foi reaccionando aos fitos históricos do últimos corenta anos


Aguirre, E., et al., Protagonistas y espectadores. Una mirada longitudinal sobre la juventud española. Madrid, Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación SM, 2019, 328 p.

Protagonistas e espectadores é unha publicación que consta de dous volumes. O primeiro deles, Unha mirada lonxitudinal sobre a mocidade española, dá resposta a como a mocidade foi reaccionando aos fitos históricos dos últimos corenta anos desde as diferentes dimensións que configuran a condición xuvenil: valores, a participación política, a cultura dixital, o lecer e tempo libre ou as transicións á vida adulta.

https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/545323?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=a2e0e836eb-boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-a2e0e836eb-315103205