Renta básica: ¿hacia el fin de la pobreza?.

14. Novembro 2019 Alertas

Esta publicación ten a vocación de contribuír, desde a ciencia, a investigación e a difusión do coñecemento, á consecución da Axenda 2030 de Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable de Nacións Unidas


Renta básica: ¿hacia el fin de la pobreza?. Revista Diecisiete , n. 1, 2019, 186 p.

A renda básica é un obxecto de estudo e práctica inevitablemente interdisciplinar: consiste na definición dun dereito de contido económico que alteraría certos fundamentos sociolóxicos e políticos da nosa vida en común, e cuxa comprensión require formular, desde a filosofía ou a antropoloxía, cuestións como a nosa identidade. Así mesmo, a historia permitiría tomar perspectiva ante cambios desta envergadura que afectarían desde a nosa idea de progreso aos incentivos con que os mercados se organizan e innovan. O obxectivo deste monográfico é atender estas esixencias.

http://plataforma2030.org/images/R17/1/N1_COMPLETA.pdf