Revista Española de Discapacidad. Vol. 9. Nº 2 (Dec. 2021-Maio, 2022)

26. Abril 2022 Alertas

Revista Española de Discapacidad (REDIS)

Imagen de portada de la revista Revista Española de Discapacidad (REDIS)
  • ISSN-e: 2340-5104
  • Inicio: 2013
  • Periodicidad: Semestral

Presentamos o vol. 9, nº2 de a Revista Española de Discapacidade ( REDIS) . Revista electrónica de carácter científico, orientada á publicación de artigos de investigación ou de reflexión académica, científica e profesional no ámbito da discapacidade, desde unha perspectiva multidisciplinar. É unha revista de acceso aberto, revisada por pares e dirixida a todas as persoas e entidades que traballan e investigan no campo da discapacidade. A súa periodicidade é semestral.
REDIS está coordinada e editada polo Centro Español de Documentación sobre Discapacidade ( CEDD) e promovida polo Real Padroado sobre Discapacidade e a Dirección Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade do Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030.

A revista componse de 3 seccións: Artigos, Tribuna e Recensións.

Os obxectivos fundamentais da Revista Española de Discapacidade son: Proporcionar un marco para a reflexión e a análise,  Producir coñecemento teórico e aplicado en materia de discapacidade e Facilitar un espazo para a publicación daqueles traballos de investigación realizados en materia de discapacidade por parte de autores españois e iberoamericanos.

https://www.cedid.es/redis/index.php/redis/issue/view/30