Un perfil de las personas mayores en España, 2018. Indicadores estadísticos básicos.

28. Marzo 2018 Alertas

Envejecimiento en Red, EnR?|, é unha plataforma web colaborativa, un punto de encontro ciencia-sociedade en torno ao envellecemento e as persoas maiores. Vén de publicar o seu informe n. 17 con indicadores estatísticos sobre envellecemento en España na actualidade.


ABELLÁN GARCÍA, Antonio; AYALA GARCÍA, Alba; PÉREZ DÍAZ, Julio; PUJOL RODRÍGUEZ, Rogelio (2018). “Un perfil de las personas mayores en España, 2018. Indicadores estadísticos básicos”. Madrid, Informes Envejecimiento en red nº 17, 34 p. [Fecha de publicación: 07/02/2018]. < htt p://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos18.pdf>

Este informe presenta unha serie de indicadores demográficos, de saúde, económicos e sociais que nos proporcionan unha visión da situación das persoas maiores en España, así como dos cambios que experimentou nos últimos anos.

EnR?| cuenta coa financiación do Proyecto Centro Internacional sobre el Envejecimiento, CENIE (código: 0348_CIE_6_E) do Programa de cooperación INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento  Rexional (FEDER).

http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/files/2018/02/26/enred-indicadoresbasicos18-completo-3-.pdf