Normativa reguladora das publicacións institucionais da Xunta de Galicia e outra lexislación e documentos de interese

28. Xuño 2016
Engadimos para o seu coñecemento unha relación das disposicións normativas reguladoras das publicacións institucionais da Xunta de Galicia, lexislación relacionada e outros documentos de interese que afectan a edición institucional da Xunta de Galicia   Normativa reguladora das publicacións institucionais da Xunta de Galicia e outra lexislación e documentos de interese Publicacións Decreto 46/2015, do ...

Normativa de Política Social. Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Maio, 2016

03. Xuño 2016
Normativa de Política Social. Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Maio, 2016
Recollemos para a súa consulta unha selección de normas relacionadas coas políticas sociais e publicadas no Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ao longo do mes de maio http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es Decisión de Ejecución (UE) 2016/716 de la Comisión, de 11 de mayo de 2016, por la que se deroga la Decisión de Ejecución 2012/733/UE, relativa ...

Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Maio, 2016

03. Xuño 2016
Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Maio, 2016
Recollemos para a súa consulta unha selección de normas relacionadas coas políticas sociais e publicadas no Boletín Ofical do Estado (BOE) ao longo do mes de maio http://www.boe.es/ Resolución de 28 de abril de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2016, ...

Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Maio, 2016

02. Xuño 2016
Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Maio, 2016
  Recollemos para a súa consulta unha selección de normas relacionadas coas políticas sociais e publicadas no DOG ao longo do mes de maio Corrección de erros. Orde do 18 de abril de 2016 pola que se convocan prazas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2016/17. (DOG nº 84, do 03.05.2016). Orde ...

Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Maio 2016

27. Maio 2016
Amosamos unha selección da normativa relacionada coas políticas sociais producida polas comunidades autónomas ao longo do mes de maio de 2016 cos enderezos electrónicos aos distintos boletíns oficiais autonómicos   Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Hacienda y Administración Pública. Decreto 84/2016, de 26 de abril de 2016, por el ...

Consellería de Política Social. Recompilación normativa, 2015

25. Maio 2016
Recompilación das disposicións normativas de política social publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG) en 2015. A información clasifícase en cinco grandes epígrafes: consellería, familia, inclusión, maiores e persoas con discapacidade e xuventude e voluntariado. A edición actual permítenos acceder á normativa ordenada por número currens e móstrase conforme os formatos electrónicos adoptados polo Diario ...

BdB. Boletín de Benestar. Boletín Informativo de Política Social. Nº 1 (Marzo-Abril) 2016

25. Maio 2016
BdB. Boletín de Benestar. Boletín Informativo de Política Social. Nº 1 (Marzo-Abril) 2016
Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica. Estrutúrase en varias seccións: Actualidade, Estatísticas, Alertas bibliográficas e Normativa e ten como principal obxectivo informar sobre as actuacións máis salientables da Consellería no seu ámbito competencial e a información e formación dos seus usuarios. Este novo número do ...