Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2021

01. Febreiro 2021
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xaneiro de 2021 Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2021 Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xullo, 2020

03. Agosto 2020
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xullo de 2020. Normativa DOG. Xullo, 2020 Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás ...

Normativa de ámbito social. BOE. Xullo, 2020

03. Agosto 2020
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xullo de 2020 Normativa de ámbito social. BOE. Xullo, 2020 JEFATURA DEL ESTADO. Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (BOE, núm. 185 de 06.07.2020) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7311 MINISTERIO ...

Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Xullo, 2020

03. Agosto 2020
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en xullo de 2020 Comunidades autónomas. Xullo, 2020 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Educación y Deporte. Resolución de 26 de junio de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ...

BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 26 (Maio-xuño, 2020)

13. Xullo 2020
Xa se pode consultar o nº 26 do BdB. Boletín de Benestar, Boletín Informativo de Política Social coas novas de actualidade dos dous últimos meses, evolución da Covid en Galicia en relación co resto das comunidades autónomas e España, Novas alertas bibliográficas, de institucións, etc. e recompilación normativa de ámbito social de Galicia, comunidades autónomas, ...

Normativa de ámbito social. BOE. Xuño, 2020

01. Xullo 2020
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xuño de 2020 Normativa de ámbito social. BOE. Xuño, 2020 https://www.boe.es/diario_boe/index.php?m=06&a=2020 JEFATURA DEL ESTADO. Ingreso mínimo vital. Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (BOE, núm. 154 de 01.06.2020) ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xuño, 2020

01. Xullo 2020
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xuño de 2020 Diario Oficial de Galicia. DOG. Xuño, 2020 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?lang=es ORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 30 de decembro de 2019 pola ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xuño, 2020

01. Xullo 2020
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en xuño de 2020 Comunidades autónomas. Xuño, 2020 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por ...