Biblioteca inclusiva: modelo para proyectos bibliotecarios de inclusión social

20. Xaneiro 2022
É un conxunto de ideas, pautas e instrucións para que os bibliotecarios realicen proxectos innovadores que axuden á integración social de colectivos que se atopan en situacións de precariedade e risco de exclusión. Daysi Johanna Hernández…[et al.]. Biblioteca inclusiva: modelo para proyectos bibliotecarios de inclusión social. Ineli (International Network of Emerging Library Innovators) Iberoamérica. 60 ...

Leer para crecer: modelo para proyectos bibliotecarios con familias

18. Xaneiro 2022
Guía de referencia para bibliotecarios na que se dan pautas que serven para o deseño de proxectos sociais de fomento de lectura en familia e que potencian á súa vez o papel de mediador da biblioteca. Leer para crecer: modelo para proyectos bibliotecarios con familias. INELI Iberoamérica, 2018 O programa International Network of Emerging Library Innovators ( ...

Actividades solidarias nas bibliotecas de Navarra

22. Xaneiro 2019
Actividades solidarias nas bibliotecas de Navarra: Roupa limpa, bonecas de trapo e bibliobuses nos campos de refuxiados saharauís.   As bibliotecas públicas de Pamplona presentaron o mércores, 16 de xaneiro, actividades solidarias cunha exposición, un kamishibai e un taller de bonecas de trapo en San Pedro e un proxecto en San Jorge sobre Bubisher, unha ...