Envejecimiento de la población, familia y calidad de vida en la vejez

05. Febreiro 2019
Funcas vén de editar o número 28 da revista Panorama Social dedicado ao envellecemento demográfico e á calidade de vida na vellez Envejecimiento de la población, familia y calidad de vida en la vejez. Panorama Social , n. 28, 2018, 207 p.  Panorama Social é unha revista de periodicidade semestral e de carácter monográfico editada ...

Estrategia de envejecimiento activo (Estrena) : Principado de Asturias 2018-2021

31. Maio 2018
O Principado de Asturias publica, a través da Consellería de Servizos e Dereitos sociais, a Estratexia de envellecemento activo (Estrena), 2018-2021 que orientará as políticas públicas que favorezan o envellecemento activo e saudable ata o 2021 Eguren, N., et al. (coords.), Estrategia de envejecimiento activo. (Estrena) Principado de Asturias 2018-2021. Oviedo, Consejería de Servicios y ...

Programa Benestar en balnearios, 2018

17. Abril 2018
No DOG nº. 74,  do 17 de abril, publícase a nova edición, 2018, para participar no programa de Benestar en balnearios (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180417/AnuncioG0425-110418-0006_gl.html ) Toda a información relativa a solicitudes, prazos de presentación etc. pode atoparse nos seguintes documentos: Folleto informativo: http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/programa_balnearios_2018_GAL.pdf Anexo IV: información sobre os establecementos termais nos que se ofertan as prazas, datas nas que se van levar ...

Fundaciones tutelares: una alternativa para favorecer la protección jurídica de las personas con Trastorno del Espectro Autismo

11. Abril 2018
A Confederación Autismo España publica este documento sobre a protección xurídica das persoas con trastorno do espectro do autismo (TEA) na súa etapa adulta Vidriales, R., et al., Fundaciones tutelares: una alternativa para favorecer la protección jurídica de las personas con Trastorno del Espectro Autismo. Serie: Envejecimiento activo, Madrid, Confederación Autismo España, 2017, 140 p. ...

Nutriage: Manual de identidade corporativa

18. Decembro 2017
Vén de publicarse o Manual de identidade corporativa de Nutriage, proxecto que nace co obxectivo de asegurar o envellecemento saudable da poboación a través dunha alimentación baseada na dieta atlántica. Nutriage: Manual de identidade corporativa / Danagroup. – Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, 2017, 22 ...

Proxecto ELES.O Estudo Lonxitudinal Envellecer en España

08. Xuño 2016
Invitamos os nosos usuarios a coñecer o Proxecto ELES , proxecto interdisciplinar que lles axudará a profundizar nos procesos evolutivos do envellecemento desde distintas dimensións Proxecto ELES http://proyectoeles.es/ Que é o Proxecto ELES? O Estudo Lonxitudinal Envellecer en España (ELES) é un proxecto interdisciplinar con deseño lonxitudinal, baseado no seguimento, durante 20 anos, de cohortes de ...