La protección social de las personas inmigrantes: un modelo garantista

23. Febreiro 2022 Alertas

A autora pretende, con este estudo, marcar algunhas liñas que permitan avanzar cara a un modelo máis garantista e integrador das persoas inmigrantes en igualdade de condicións ás nacionais


López, B.M., La protección social de las personas inmigrantes: un modelo garantista. Serie: Atelier Laboral, Barcelona, Atelier Libros, S.A., 2020, 224 p.

O fenómeno da inmigración en España veu transformando profundamente, desde finais do século xx, os perfís da sociedade española. Con todo, a pesar do notable incremento da poboación de orixe estranxeira, a vixente Lei de estranxeiría (LO 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa Integración social) non soubo responder ao candente enigma da inmigración, debido a que non fomenta a integración de inmigrantes senón, máis ben, a desigualdade social, a precariedade e o abuso.

En materia de protección social a cuestión vólvese aínda máis complicada, pois aínda latexa esa diferenciación entre cidadáns de primeira e segunda clase debido a unha cuestión de regularidade e/ou irregularidade administrativa. A pesar destas propostas internacionais e dos avances experimentados nesta materia, en España o estranxeiro mantense aínda nunha situación de desprotección e vulnerabilidade social. Neste sentido, os inmigrantes irregulares só terán dereito en España ás prestacións e servizos sociais básicos, pero non ás prestacións contributivas do sistema. Por tanto non só basta con cumprir o requisito da residencia, senón que tamén deberá desempeñar unha actividade laboral.

O debate segue aberto nesta materia; por iso a autora pretende, con este estudo, marcar algunhas liñas que permitan avanzar cara a un modelo máis garantista e integrador das persoas inmigrantes en igualdade de condicións ás nacionais, para o que será primeiro preciso o progreso social cara a un tipo de sociedade de acollida que interactúe co fenómeno da inmigración.