Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xuño 2016

01. Xullo 2016
Amosamos unha selección da normativa relacionada coas políticas sociais producida polas comunidades autónomas ao longo do mes de xuño de 2016 cos enderezos electrónicos aos distintos boletíns oficiais autonómicos Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Parlamento de Andalucía. Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por ...

Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Maio, 2016

02. Xuño 2016
Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Maio, 2016
  Recollemos para a súa consulta unha selección de normas relacionadas coas políticas sociais e publicadas no DOG ao longo do mes de maio Corrección de erros. Orde do 18 de abril de 2016 pola que se convocan prazas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2016/17. (DOG nº 84, do 03.05.2016). Orde ...

Estatísticas de Política Social. Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais

01. Xuño 2016
  Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Ficha estatística 25-603) Xa se pode acceder aos datos estatísticos do Rexistro a través do seguinte enlace: http://avepss.traballoebenestar.xunta.es/informacion_estatistica_ruepss.html Para acceder ao informe ano 2015 hai que ir ao apartado Información estatística da explotación do RUEPSS que se pode atopar na columna da esquerda da páxina seguindo ...