Consellería de Política Social. Memoria, 2016

02. Xuño 2017
Xa se pode acceder á Memoria da Consellería de Política Social do 2016. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en PDF de 2016 e de anos anteriores Galicia, Xunta. Consellería de Política Social. Memoria 2016. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, 2017. ISSN 2529-9875, ...

Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Maio de 2017

31. Maio 2017
Xa se pode consultar a recompilación normativa das comunidades autónomas correspondentes ao mes de maio de 2017 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Parlamento de Andalucía. Resolución de 26 de abril de 2017, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del ...