ONG del conocimiento: influir para el impacto social

13. Marzo 2019 Alertas

O Programa ESADE- PwC de Liderado Social é unha iniciativa conxunta do Instituto de Innovación Social de Esade e da Fundación PwC. O seu obxectivo foi sempre xerar coñecementos útiles para o futuro do terceiro sector. Xestionar o coñecemento permite ás ONG ser máis eficientes e relevantes no contexto actual e ter máis influencia para promover cambios.


Cordobés, M., et al., ONG del conocimiento: influir para el impacto social. Barcelona, ESADE. Instituto de Innovación Social, Fundación PwC, 2018, 217 p.

http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/20181105%20ONG%20del%20conocimiento.%20influir%20para%20el%20impacto%20social.pdf

A consolidación dunha economía global do coñecemento transformou decisivamente a actividade económica mundial, mentres que o desenvolvemento exponencial das tecnoloxías da información facilitou unha aceleración sen precedentes da produción de coñecemento. Con todo, aínda que o coñecemento se considera un elemento crave para o desenvolvemento global e para o cumprimento da Axenda 2030, o certo é que para o sector das ONG se trata dun debate relativamente recente. As ONG utilizaron desde sempre o coñecemento para levar a cabo o seu labor, pero a miúdo de forma intuitiva. A maioría das ONG non recoñeceron aínda que pertencen a un sector baseado no coñecemento, e que a provisión de bens e servizos constitúe só un aspecto do seu labor. Xestionar o coñecemento permite ás ONG ser máis eficientes e relevantes no contexto actual e ter máis influencia para promover cambios.

Esta publicación contén diversos elementos innovadores. É un dos poucos estudos que existen sobre a xestión do coñecemento aplicado ao terceiro sector en España e é a primeira vez que leva a cabo unha enquisa destas características. O estudo pretende contribuír á formulación de estratexias e á toma de decisións con respecto á adopción de iniciativas de xestión do coñecemento e ao seu investimento por parte das organizacións do terceiro sector. E, o que é máis importante: súmase ao debate sobre a identificación das prácticas máis apropiadas que abordan, de maneira efectiva, as necesidades deste tipo de organizacións.