Recompilación normativa. Consellería de Política Social, 2016

18. Xaneiro 2017
Xa se pode consultar a Recompilación Normativa, con todas as disposicións normativas publicadas pola Consellería de Política Social no Diario Oficial de Galicia ao longo de 2016. Recompilación Normativa. Consellería de Política Social, 2016 / [Recompila e edita] Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Sección de Publicacións e Estatísticas, 31 p. Esta edición da Recompilación Normativa ...

Centro de Documentación Hegoa. Boletín de Recursos de Información, nº49, 2016

17. Xaneiro 2017
Xa se pode consultar o novo número do Boletín editado polo Centro de Documentación Hegoa e dedicado á Axenda 2030, a nova axenda internacional de desenvolvemento  aprobada pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas (AXNU) en setembro de 2015 Esta nova axenda internacional de desenvolvemento está contida na resolución “Transformar o noso mundo: a Axenda 2030 para o ...

BdB. Boletín de Benestar : Boletín Informativo de Política Social. Nº 5 (Novembro-Decembro, 2016)

11. Xaneiro 2017
 Xa se pode consultar o novo número do BdB (nº 5, nov.-dec 2016) elaborado  pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Consellería   BdB. Boletín de Benestar : Boletín Informativo de Política Social. Nº 5 (Novembro-Decembro, 2016) / elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas. Edita: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral ...

Perfil del beneficiario de pensiones no contributivas y prestaciones

11. Xaneiro 2017
Presentamos esta publicación elaborada polo IMSERSO que actualiza o Ficheiro técnico de pensionistas non contributivos de xubilación e invalidez  a decembro de 2015. Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Perfil del beneficiario de pensiones no contributivas y prestaciones sociales y económicas. Diciembre 2015. Serie: Col. Documentos, Serie Documentos Estadísticos n. 22031, Madrid, Ministerio de Sanidad, ...

Normativa de Política social. Comunidades autónomas. Decembro, 2016

10. Xaneiro 2017
Xa se pode consultar unha selección da normativa de Política Social publicada polos diarios oficiais das comunidades autónomas en Decembro de 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Resolución de 25 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la ...

Zerbitzuan, nº. 62

29. Decembro 2016
Xa se pode consultar o novo número de Zerbitzuan editada polo Goberno Vasco   Zerbitzuan n. 62 . Iraila-Septiembre, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2016, 142 p. Índice: EDITORIAL ¿Necesita Euskadi una renta básica universal? /SIIS Centro de Documentación y Estudios El impacto social de la crisis de ingresos en España / Luis Sanzo González Las prestaciones ...

Estatística de Protección de Menores

16. Decembro 2016
Xa se poden consultar os datos de 2015 da operación estatística de protección de menores elaborada pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Estatística de Protección de Menores, 2015. ISSN: 1889-8025. Santiago de Compostela, Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2016. Publicación anual con información estatística sobre menores ...

Plan Proxecta: Educación sexual. Curso 2016/17. Fichas

07. Decembro 2016
Xa se pode consultar esta nova bibliográfica que a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado pon á disposición dos docentes encargados da educación sexual da nosa mocidade. Plan Proxecta: Educación sexual. Curso 2016/17. Edita: Santiago de Compostela : Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, 2016. 1ª ed. 54 p. : ...

Tendencias na xestión do coñecemento en servizos sociais

07. Decembro 2016
Invítolles a compartir a entrada publicada no blog de Siis sobre tendencias na xestión do coñecemento en servizos sociais e o papel que ocupan as bibliotecas e os centros de documentación especializados cunha posición intermedia entre os axentes  produtores do coñecemento académico recoñecido e os máis orientados á intervención, a xestión e a política. http://blog.siis.net/2016/11/01/tendencias-gestion-conocimiento-servicios-sociales/