Comentarios sobre las leyes de reforma del sistema de protección a la infancia y la adolescencia

31. Agosto 2016
Presentamos nova bibliográfica extraída do Boletín de Infancia y Juventud, nº 258 de Siis, Centro de Documentación da Fundación Eguía Careaga. Cabedo, V., Ravetllat, I. (coords.), Comentarios sobre las leyes de reforma del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Serie: Monografías, Valencia, Librería Dykinson, 2016, 381 p. Resumo: O obxectivo esencial desta obra, ...

Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xullo de 2016

22. Agosto 2016
Amosamos unha selección da normativa relacionada coas políticas sociais producida polas comunidades autónomas ao longo do mes de xullo de 2016 cos enderezos electrónicos aos distintos boletíns oficiais autonómicos Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban ...

Medidas xudiciais derivadas da aplicación en Galicia da L.O. 5/2000, reguladora da reponsabilidade penal dos menores: Memoria 2015

18. Agosto 2016
Xa se pode acceder ao PDF da nova publicación elaborada polo Servizo de Xustiza Penal Xuvenil con datos correspondentes a 2015 A norma que regula a responsabilidade penal dos menores (Lei orgánica 5/2000) pon o acento nas funcións rehabilitadoras e reeducadoras máis que nas sancionadoras. Establece un catálogo de medidas de natureza sancionadora-educativa que, baseado no ...

Informe sobre a aplicación e a avaliación da Lei de inclusión social de Galicia, 2015

01. Xullo 2016
Xa está dispoñible en formato pdf o Informe anual de avaliación da Lei de inclusión social de Galicia 2015 elaborado pola Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social.   A operación estatística (OE) 25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social é unha operación elaborada pola Dirección Xeral de Inclusión Social e integrada ...

Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xuño 2016

01. Xullo 2016
Amosamos unha selección da normativa relacionada coas políticas sociais producida polas comunidades autónomas ao longo do mes de xuño de 2016 cos enderezos electrónicos aos distintos boletíns oficiais autonómicos Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Parlamento de Andalucía. Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por ...

Normativa reguladora das publicacións institucionais da Xunta de Galicia e outra lexislación e documentos de interese

28. Xuño 2016
Engadimos para o seu coñecemento unha relación das disposicións normativas reguladoras das publicacións institucionais da Xunta de Galicia, lexislación relacionada e outros documentos de interese que afectan a edición institucional da Xunta de Galicia   Normativa reguladora das publicacións institucionais da Xunta de Galicia e outra lexislación e documentos de interese Publicacións Decreto 46/2015, do ...

Consellería de Política Social. Memoria, 2015

21. Xuño 2016
Vén de publicarse a Memoria da Consellería de Política Social. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en pdf Consellería de Política Social. Memoria | 2015 https://libraria.xunta.gal/gl/conselleria-de-politica-social-memoria-2015 Entidad: Galicia. Xunta. Consellería de Política Social Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, ...