Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Novembro, 2017

04. Decembro 2017
Recollemos para a súa consulta unha selección de normas relacionadas coas políticas sociais e publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas longo do mes de novembro de 2017 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Decreto 175/2017, de 31 de octubre, por el que se regula el contenido ...

Seminario sobre o Senfogarismo en Galicia: deseñando as políticas de futuro

09. Novembro 2017
A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Inclusión Social e en colaboración con Cruz Vermella, organiza para o 28 de novembro o Seminario sobre Senfogarismo en Galicia. O evento busca crear un espazo de exposición, debate e intercambio de coñecemento e información de persoas expertas que desde institucións e organizacións de diferentes ...

BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 10 (Setembro-outubro 2017)

03. Novembro 2017
Xa se pode consultar o nº 10 do BdB. Boletín de Benestar, dedicado ás políticas sociais dirixidas ás familias.   BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 10 (Setembro-outubro 2017).  Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2017. ISSN 2445-1932, 54 p. Boletín ...

Normativa de Política social. Comunidades autónomas. Outubro de 2017

02. Novembro 2017
Xa se pode consultar a recompilación normativa de Política social emanada das comunidades autónomas durante o mes de outubro de 2017 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a ...