Zerbitzuan n. 69

26. Decembro 2019
Aparece un novo núm., o nº 69, de Zerbitzuan editada polo Gobierno Vasco Zerbitzuan n. 69 . Iraila-Septiembre, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2019, 140 p.  Depósito Legal: SS 101-1986. ISSN: 1134-7147 Internet: ps://doi.org/10.5569/1134-7147.69 O nº 69 da revista “ Zerbitzuan” iníciase coa proposta dun modelo técnico para o desenvolvemento do servizo de intervención socioeducativa e psicosocial. A ...

La política social como realización de derechos sociales

17. Decembro 2019
O autor analiza a política social na dimensión máis propia que ha de ter no século XXI, como realización de dereitos sociais. Alonso, J.M., La política social como realización de derechos sociales. Serie: Políticas de Bienestar Social n. 48, Valencia, Tirant Humanidades, 2019, 750 p. Neste libro analízase a política social na dimensión máis propia ...

Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2019

04. Decembro 2019
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en novembro de 2019. Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2019 Convenios. Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia, por la que se publica el Convenio con ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2019

04. Decembro 2019
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en novembro de 2019.      Normativa DOG, Novembro de 2019   Consellería de Facenda. ORDE do 31 de outubro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Novembro, 2019

04. Decembro 2019
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en novembro de 2019 Comunidades autónomas. Novembro, 2019 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Orden de 29 de octubre de 2019, por la que se aprueban las ...

Recompilación normativa. Consellería de Política Social, 2018

27. Novembro 2019
Esta publicación de carácter anual recolle as principais disposicións normativas de ámbito social publicadas ao longo de 2018 no DOG Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2018. ISSN 2444-9660. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2019. 33 p. Selección das disposicións normativas ...

Consellería de Política Social. Memoria, 2018

20. Novembro 2019
Xa se pode acceder á Memoria da Consellería de Política Social do 2018. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en PDF de 2018 e de anos anteriores   Galicia, Xunta. Consellería de Política Social. Memoria, 2018. Santiago de Compostela : Consellería de Política Social, Subdirección Xeral de Coordinación ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Outubro, 2019

07. Novembro 2019
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en outubro de 2019. Diario Oficial de Galicia (DOG). Outubro, 2019 Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se publica a Resolución do 11 de setembro de 2019, ditada ...

Normativa de ámbito social. BOE. Outubro, 2019

07. Novembro 2019
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en outubro de 2019. Normativa de ámbito social. BOE. Outubro, 2019 MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Corrección de errores de la Orden TMS/941/2019, de 6 de septiembre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Outubro, 2019

07. Novembro 2019
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en outubro de 2019 Comunidades autónomas. Outubro, 2019 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Dirección General de ...