Normativa de ámbito social. BOE. Setembro, 2019

01. Outubro 2019
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en setembro de 2019. Normativa de ámbito social. BOE. Setembro, 2019 MINISTERIO DE FOMENTO. Subvenciones. Orden FOM/926/2019, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de ENAIRE destinadas a actividades ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 2019

02. Setembro 2019
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en agosto de 2019 Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican as resolucións ditadas no procedemento BS306B, respecto das axudas convocadas ao abeiro ...

Normativa de ámbito social. BOE. Agosto, 2019

02. Setembro 2019
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en agosto de 2019 Normativa de ámbito social. BOE. Agosto, 2019 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. Colegios profesionales. Ley 1/2019, de 14 de junio, para la creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía (BOE, núm. 188 de 07.08.2019) ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Agosto, 2019

02. Setembro 2019
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en agosto de 2019 Comunidades autónomas. Agosto, 2019 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Resolución de 30 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xullo, 2019

06. Agosto 2019
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xullo de 2019. DOG. Xullo, 2019 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 17 ...

Normativa de ámbito social. BOE. Xullo, 2019

06. Agosto 2019
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xullo de 2019. Normativa de ámbito social. BOE. Xullo, 2019 MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. Subvenciones. Resolución de 13 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se concede ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xullo, 2019

06. Agosto 2019
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en xullo de 2019 Comunidades autónomas. Xullo, 2019 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Acuerdo de 26 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el ...

Monográfico sobre atención temprana. Actas de Coordinación Sociosanitaria

22. Xullo 2019
Este número monográfico ábrese con tres artigos marco que nos axudan a poñer a situación actual no contexto da atención temperá Canal, R. (coord.), Monográfico sobre atención temprana. Actas de Coordinación Sociosanitaria , n. 24, 2019, 196 p. Este número monográfico sobre atención temperá ábrese con tres artigos marco que nos axudarán a poñer a ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xuño, 2019

03. Xullo 2019
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xuño de 2019. Normativa DOG. Xuño, 2019 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión, ...

Normativa de ámbito social. BOE. Xuño, 2019

03. Xullo 2019
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xuño de 2019. Normativa de ámbito social. BOE. Xuño, 2019 MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. Convenios. Resolución de 30 de abril de 2019, de la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se ...